• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • włącz większą interlinie+
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Informacje:
 • invalid

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/22 DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

 

Prowadzimy nabór do TECHNIKUM nr 2 w zawodach:

 • Technik logistyk
 • Technik ekonomista
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik rolnik

 

Opisy zawodów

 

Technik rolnik

Nauczymy Cię:

 • samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego,
 • prowadzenia ekologicznego gospodarstwa rolnego,
 • marketingu produktów rolniczych.

 

Po ukończeniu szkoły masz możliwość:

 • przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • korzystania z unijnych środków finansowania,
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie agrobiznesu, ogrodnictwa, marketingu produktów rolnych.

 

Specjalizacje:

 • Ochrona środowiska przyrodniczego obszarów wiejskich
 • Nowoczesna ochrona roślin

 

UWAGA! Możliwość zdobycia bezpłatnego prawa jazdy kat. T (na ciągnik).

 

Technik ekonomista

Nauczymy Cię:

 • prawnych zasad działalności przedsiębiorstw, funkcjonowania biura i korespondencji biurowej,
 • prowadzenia nowoczesnego biura,
 • prowadzenia małej księgowości i analizy finansowej,
 • obsługi kredytowej i finansowej w bankach.

 

Po ukończeniu szkoły masz możliwość:

 • dalszego kształcenia na wyższych studiach ekonomicznych,
 • pracy we wszelkich instytucjach, w których niezbędna jest znajomość zagadnień finansowo-księgowych,
 • prowadzenia nowoczesnego biura,
 • obsługi klientów w bankach.

 

Technik logistyk

Nauczymy Cię:

 • organizacji transportu i spedycji w różnych dziedzinach gospodarki,
 • zasad magazynowania oraz dystrybucji towarów i usług,
 • sposobów elektronicznej identyfikacji towarów,
 • prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

 

Po ukończeniu szkoły masz możliwość:

 • zdobycia pracy na stanowiskach specjalistycznych w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych, budowlanych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych
z elementami dietetyki

Nauczymy Cię:

 • dobierać surowce, sporządzać, dekorować i oceniać jakość potraw,
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w obiektach zbiorowego żywienia i gospodarstwach domowych,
 • urządzać wnętrza obiektów zbiorowego żywienia i innych budynków mieszkalnych.

 

Po ukończeniu szkoły masz możliwość:

 • dalszego kształcenia na uczelniach wyższych,
 • pracy w placówkach zbiorowego żywienia (restauracjach, stołówkach, barach),
 • pracy w instytucjach zajmujących się obrotem żywnością  i upowszechnianiem wiedzy o żywieniu,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich, gastronomicznych i agroturystycznych.

 

 

 

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach